Transportes Ester demostra la seva inquietud mediambiental i per aquest motiu s’ha fixat com a objectiu certificar el Sistema de Gestió Mediambiental sota la norma ISO 14001:02 amb el número de certificació DT.- 0098/02 i, des de fa molts anys, complir amb tot el procés de recollida i gestió de residus certificat per la companyia internacional DNV.
Aquesta preocupació pel respecte vers el nostre planeta ens porta a realitzar totes les descàrregues dels residus únicament en centres homologats per l’administració de la Generalitat de Catalunya, prioritzant la proximitat per optimitzar el consum de combustible de la flota de vehicles i d’aquesta forma minimitzar l’impacte mediambiental.