En la qual hem volgut reflectir el nostre principal objectiu: que els clients se sentin ben tractats perquè ens motiva, sobretot, transmetre proximitat en donar-ls-hi resposta amb agilitat i amb atenció personalitzada a les seves necessitats.
Sacos Marrones és tot un referent en la recollida de residus de la construcció i, com a tal, els nostres sacs formen part de l’ambient urbà, ens hem adaptat d’una manera gairebé natural a l’escenari de moltes ciutats i poblacions, amb respecte pels espais i, sobretot, vers les persones.
Transportes Ester, és una empresa que es distingeix per la cura amb el medi ambient, perquè vigilem el tractament i el destí dels residus que recollim i l’optimització implementada en els nostres mitjans de càrrega i transport.
Volem que aquesta nova pàgina web sigui un punt de trobada amb els nostres clients, perquè la proximitat que desitgem i per la qual treballem sigui tota una realitat.