Som un referent per logística, eficàcia i proximitat amb els nostres clients

Des de 1962 i després, en convertir-se en Societat Anònima el 1979, Transportes Ester, S. A. és una empresa dedicada a la recollida de residus de la construcció mitjançant contenidors metàl·lics, Los Containers Marrones, sent la primera empresa que va operar a Barcelona ciutat. Posteriorment, el 1991 neix Los Sacos Marrones per cobrir una necessitat respecte a l’ús de contenidors en llocs amb limitacions d’espai i per a petites reformes que no requereixen un contenidor de gran capacitat. Per a això vàrem crear el minicontenidor de ràfia de 1 m3.
Amb la proliferació d’aquest sistema de transport de residus, va créixer la nostra flota de camions de recollida, aconseguint el servei àgil i eficient que ens ha situat com a líders en la nostra zona d’influència.
Per a residus de major volum disposem dels nostres contenidors de capacitat superior.

Amb sensibilitat i respecte pel medi ambient

El tractament i el destí dels residus respon als criteris més estrictes en l’àmbit mediambiental i els nostres processos estan certificats per la NORMA ISO 14001:02 amb el número de certificació DT.- 0098/02.
La sensibilitat de TRANSPORTES ESTER, S. A. en tot el relatiu a la preservació del medi ambient sempre ha estat molt alta, totes les descàrregues de residus les realitzem en centres homologats per l’administració de la Generalitat de Catalunya, prioritzant la proximitat per minimitzar l’impacte mediambiental del consum de combustible de tots els vehicles utilitzats.

I amb adaptabilitat absoluta

Aportem solucions idònies per a residus de la construcció i ens adaptem als espais disponibles: sacs i contenidors.

Els nostres sacs

Solució ideal per a la recollida de residus d’obra de grans i petites reformes en llocs amb limitació d’espai.

Els nostres contenidors

També per a residus de la construcció, els nostres contenidors s’adeqüen a les necessitats de recollida tant per a espais limitats com per a obres amb més quantitat de materials d’enderrocs.